субота, 01. јун 2013.

Молитва пахуље на ватри асфалтаУпепељена
Чекањем заливена
Прећутана ословљава ред
Живима песником збори
Да мирују,
Jер у смрти се снива
На летњем асфалту
Спава
О зимском буђењу
Сања чекајући
На вољу за саморођењем.

Својим одсуством призива
Кишу
Да роди
Кап и зној
Облаке
Да плачу
Снег и лед
Бога
Да не слуша
Као Бетовен.